Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na seminár sa vyzbieralo 376,80€. Nech Pán odmení všetkých darcov.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou vo farskej záhrade. Prosím veriacich, aby pri čakaní dodržiavali rozostupy.

  • Povzbudzujem všetkých veriacich k modlitbe ruženca a loretánskych litánií v mariánskom mesiaci máj. Kvôli opatreniam nezabúdajme na túto modlitbu ani pri súkromnej modlitbe doma, keď sa nám nedá prísť na spoločnú modlitbu v kostole.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na seminár sa vyzbieralo 128€. Nech Pán odmení všetkých darcov.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou pri dome smútku. Prosím veriacich, aby pri čakaní dodržiavali rozostupy.

  • Povzbudzujem všetkých veriacich k modlitbe ruženca a loretánskych litánií v mariánskom mesiaci máj. Kvôli opatreniam nezabúdajme na túto modlitbu ani pri súkromnej modlitbe doma, keď sa nám nedá prísť na spoločnú modlitbu v kostole.

oznamy farského úradu