Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Od 6.5.2020 sú znovu povolené verejne slávené bohoslužby za dodržania viacero opatrení:
  – pri vstupe do kostola je povinná dezinfekcia rúk
  – je povinné nosiť ochranné rúško
  – veriaci musia dodržovať dvojmetrové vzájomné odstupy. V laviciach budú označené vyhradené miesta na sedenie. Dvojmetrové odstupy treba dodržať aj pri státí.
  – pri obrade pokoja sa nepodávajú ruky
  – kostol počas bohoslužby musí byť priebežne vetraný
  Nie je platný žiadny vekový limit pre účasť na bohoslužbách.

 • Sväté prijímanie bude podávané jedine do rúk, nie do úst. Je to z dôvodu prenosu koronavírusu SARS-Cov-2 formou kvapôčkovej infekcie. Veriaci pri prijímaní položí svoju otvorenú ľavú dlaň na pravú a prijme do nej hostiu. Pred kňazom si ju pravou rukou vloží do úst a prijme. Nesmie odísť s hostiou v rukách bez toho, aby ju prijal.

 • Z dôvodu obmedzení zúčastnenia sa na bohoslužbách naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Účasť na svätých omšiach je možná, avšak stále dobrovoľná.

 • Veriacich nad 65 rokov nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách kvôli vyššiemu zdravotnému riziku. Pozývame ich zvlášť využiť novú nedeľnú svätú omšu o 8:00 z dôvodu ochrany ich zdravia.

 • Prosíme všetkých veriacich o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť počas platnosti obmedzení z dôvodu ochrany nášho zdravia. Buďme vďační už aj za takúto možnosť slávenia svätých omší a neohrozme si ju nezodpovedným správaním, aby sme čím skôr mohli sláviť sväté tajomstvá v plnosti bez akýchkoľvek obmedzení.

 • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší na ďalšie obdobie.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Od 6.5.2020 sú znovu povolené verejne slávené bohoslužby za dodržania viacero opatrení:
  – pri vstupe do kostola je povinná dezinfekcia rúk
  – je povinné nosiť ochranné rúško
  – veriaci musia dodržovať dvojmetrové vzájomné odstupy. V laviciach budú označené vyhradené miesta na sedenie. Dvojmetrové odstupy treba dodržať aj pri státí.
  – pri obrade pokoja sa nepodávajú ruky
  – kostol počas bohoslužby musí byť priebežne vetraný
  Nie je platný žiadny vekový limit pre účasť na bohoslužbách.

 • Sväté prijímanie bude podávané jedine do rúk, nie do úst. Je to z dôvodu prenosu koronavírusu SARS-Cov-2 formou kvapôčkovej infekcie. Veriaci pri prijímaní položí svoju otvorenú ľavú dlaň na pravú a prijme do nej hostiu. Pred
  kňazom si ju pravou rukou vloží do úst a prijme. Nesmie odísť s hostiou v rukách bez toho, aby ju prijal.

 • Z dôvodu obmedzení zúčastnenia sa na bohoslužbách naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedeľu a sviatky. Účasť na svätých omšiach je možná, avšak stále dobrovoľná.

 • Veriacich nad 65 rokov nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách kvôli vyššiemu zdravotnému riziku.

 • Z dôvodu nižšieho možného počtu veriacich na omši bude svätá omša s nedeľnou platnosťou aj v sobotu o 19:00. Pozývame veriacich, aby nedeľnú svätú omšu využili najmä veriaci nad 65 rokov a mladší aby využili sobotnú svätú omšu s nedeľnou platnosťou.

 • Prosíme všetkých veriacich o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť počas platnosti obmedzení z dôvodu ochrany nášho zdravia. Buďme vďační už aj za takúto možnosť slávenia svätých omší a neohrozme si ju nezodpovedným správaním, aby sme čím skôr mohli sláviť sväté tajomstvá v plnosti bez akýchkoľvek obmedzení.

 • Počas uplynulých dvoch mesiacov bez verejného slávenia bohoslužieb bola vykonaná dezinsekcia priestorov kostola vďaka p. Jozefovi Špačinskému.
  Taktiež bola úspešne ukončená renovácia zvonov. Celkovo stála 6660€. Veľká vďaka za pomoc pri renovácii patrí najmä p. Emanuelovi Kadlecovi a aj p. Vladimírovi Godovičovi.

 • V priebehu budúceho týždňa bude možnosť zapísať úmysly sv. omší na voľné termíny v mesiacoch máj a jún.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu