Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty bude dnes (7.4.) o 13:30 a v piatok pred svätou omšou.

 • Dnes (7.4.) je farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

 • Dnes (7.4.) je predveľkonočná svätá spoveď v čase od 14:00 do 16:00.

 • V pondelok (8.4.) po svätej omši bude na fare stretnutie spevákov k Veľkej noci.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok 9.4. popoludní. Kto tak ešte neurobil, prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Budúca nedeľa (14.4.) je Kvetná nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná procesia sa začne pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade dažďa budú obrady Kvetnej nedele v kostole.

 • Na budúcu nedeľu (14.4.) bude súčasťou obetných darov prinesenie pôstnych krabičiek.

 • Ďakujem všetkým, ktorí svoje 2% dane venovali na podporu práce s deťmi a mládežou v našej farnosti. Nezabudnite prosím priniesť na faru kópiu výsledného tlačiva.

 • Máme možnosť unikátnym spôsobom podporiť stavbu pastoračného centra vo Vysokej nad Uhom, rodisku najnovšej slovenskej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Môžete ho podporiť kúpou veľkonočného baránka, pečeného práve vo Vysokej nad Uhom. Odporúčaný príspevok za baránka, ktorý je milodarom na stavbu centra, je 10€.

oznamy na 5. pôstnu nedeľu
oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty v tomto týždni bude dnes (7.4.) o 13:30 a v piatok o 18:00.

 • Dnes (7.4.) bude predveľkonočná svätá spoveď v čase od 14:00 do 15:30. Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok 16.4. popoludní. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii do budúcej nedele (14.4.).

 • V sobotu (13.4.) bude upratovanie kostola k Veľkej noci o 14:00. Pozývame všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť, hlavne mladé ženy a dievčatá a tých, ktorí sa nezúčastňujú pravidelného týždenného upratovania.

 • Budúca nedeľa (14.4.) je Kvetná nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná procesia sa začne pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade dažďa budú obrady Kvetnej nedele v kostole.

 • Na budúcu nedeľu (14.4.) bude súčasťou obetných darov prinesenie pôstnych krabičiek.

 • Ďakujem všetkým, ktorí svoje 2% dane venovali na podporu práce s deťmi a mládežou v našej farnosti. Nezabudnite prosím priniesť na faru kópiu výsledného tlačiva.

 • Máme možnosť unikátnym spôsobom podporiť stavbu pastoračného centra vo Vysokej nad Uhom, rodisku najnovšej slovenskej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Môžete ho podporiť kúpou veľkonočného baránka, pečeného práve vo Vysokej nad Uhom. Odporúčaný príspevok za baránka, ktorý je milodarom na stavbu centra, je 10€.

oznamy na 5. pôstnu nedeľu