Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (26.3.) od 14:00 do 16:00 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu.

 • Do utorka (28.3.) budem na púti vo Svätej zemi. V prípade nevyhnutného zastupovania sa môžete obrátiť na Daniela Vachana, správcu farnosti v Pustých Úľanoch. Telefónny kontakt je 0910 494 880.

 • V stredu (29.3.) bude svätá omša výnimočne o 18:30, aby som stihol prísť z Veľkonočného spovedania v dekanáte.

 • V piatok (31.3.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude v kostole krížová cesta, do ktorej pozývame zapojiť sa starých rodičov s vnúčatami. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Budúca nedeľa (2.4.) je Palmová (Kvetná) nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná procesia sa pred svätou omšou o 10:30 začne pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade nepriaznivého počasia budú obrady Kvetnej nedele v kostole.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v pondelok 3.4. dopoludnia. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (26.3.) od 14:00 do 16:00 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu.

 • Do utorka (28.3.) budem na púti vo Svätej zemi. V prípade nevyhnutného zastupovania sa môžete obrátiť na Daniela Vachana, správcu farnosti v Pustých Úľanoch. Telefónny kontakt je 0910 494 880.

 • Vo štvrtok (30.3.) bude svätá omša výnimočne o 18:30, aby som stihol prísť z Veľkonočného spovedania v dekanáte.

 • Budúca nedeľa (2.4.) je Palmová (Kvetná) nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná procesia sa začne pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade nepriaznivého počasia budú obrady Kvetnej nedele v kostole.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v pondelok 3.4. dopoludnia. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

oznamy farského úradu