Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu pôstnu nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (3.4.) je zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

 • Dnes (3.4.) od 14:00 do 16:00 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu. Pred ňou o 13:30 bude krížová cesta.

 • Dnes (3.4.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V piatok (8.4.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou ste pozvaní na krížovú cestu so starými rodičmi. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Budúca nedeľa (10.4.) je Palmová (Kvetná) nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná
  procesia sa pred svätou omšou o 10:30 začne pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade nepriaznivého počasia budú obrady Kvetnej nedele v kostole.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v stredu 13.4. popoludní. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas zvyšku pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky.

 • V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Krížovú cestu nenarodených detí. Odporúčaná cena je 1,50€.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (3.4.) je zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

 • Dnes (3.4.) od 14:00 do 15:30 bude Veľkonočná sv. spoveď za účasti kňazov z celého dekanátu.

 • Dnes (3.4.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V sobotu (9.4.) od 14:00 bude upratovanie kostola k Veľkej noci. Pozývame všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť, hlavne mladé ženy a dievčatá a tých, ktorí sa nezúčastňujú pravidelného týždenného upratovania.

 • Budúca nedeľa (10.4.) je Palmová (Kvetná) nedeľa. Na jej začiatku slávime spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema. Posvätenie ratolestí a slávnostná procesia sa začne pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. V prípade nepriaznivého počasia budú obrady Kvetnej nedele v kostole.

 • Na budúcu nedeľu (10.4.) o 16:00 bude v kultúrnom dome druhé farské synodálne stretnutie. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach našej spoluúčasti a spoluzodpovednosti na živote farnosti.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v stredu 13.4. popoludní. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Aj tento rok sa môžete zapojiť do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole, umiestniť doma na viditeľné miesto a počas zvyšku pôstu do nej vkladať svoje dary, ktoré budú použité na pomoc deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky.

 • V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Krížovú cestu nenarodených detí. Odporúčaná cena je 1,50€.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu