Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Dnes (nedeľa 10.2.) o 14:30 bude v kostole modlitba litánií

  • Dnes (nedeľa 10.2.) o 15:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17:30h.

  • Je možné dať si zapísať úmysly svätých omší. Stačí prísť za p. farárom, najlepšie po ktorejkoľvek svätej omši.

Oznamy na piatu nedeľu v cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Dnes o 15:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

  • V priebehu nasledujúceho týždňˆa si môžete zapísať úmysly svätých omší na voľné termíny v mesiacoch február a marec.

Oznamy na piatu nedeľu v cezročnom období