Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 414€.

  • Dnes (5.2.) popoludní o 15:30 je Eucharistická adorácia. Po nej bude otvorená farská kaviareň.

  • V pondelok (6.2.) máme vo farskom kostole v Abraháme výročnú farskú poklonu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Začneme ráno o 7:00 a zakončíme ju svätou omšou o 18:00, ktorej bude predchádzať Eucharistické požehnanie.
    Prosím, aby ste sa zapísali po dvoch na polhodinové intervaly, kedy budete v pondelok s istotou zotrvávať v kostole. Povzbudzujem všetkých, aby sme si našli čas na oslavu Boha a posvätenie seba i svojich blízkych pri živom Kristovi prítomnom medzi nami v Eucharistii.

  • V piatok (10.2.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši však stretnutie na fare nebude z dôvodu aktivity pre birmovancov.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy sa vyzbieralo 200€.

  • Dnes (5.2.) v Abraháme po adorácii o 15:30 bude otvorená farská kaviareň.

  • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Tieto príspevky sú veľmi užitočné pri práci s deťmi počas roka a sú veľkou podporou aj pre letný farský tábor. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola. Je dôležité, aby ste kópiu tlačiva vyhlásenia doručili mne, či už osobne, alebo do poštovej schránky. Viac informácií a aj tlačivo možno nájsť na stránke abrahamcata.wbl.sk.

oznamy farského úradu