Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Na bohoslužbách môže byť 50% kapacity kostola. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam, ktorý slúži na kontaktovanie veriacich zúčastnených na danej bohoslužbe v prípade výskytu ochorenia. Zoznamy sa po dvoch týždňoch skartujú.

 • Dnes (6.2.) je v Abraháme výročná farská poklona Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Začne po poslednej svätej omši a potrvá až do 21:00. Prosím, aby sa na pripravený zoznam zapísali veriaci, ktorí budú v danom čase s istotou zotrvávať na modlitbe. Ja budem na adorácii v čase od 16:00 do 17:00 a budem k dispozícii všetkým veriacim, ktorí budú chcieť prijať Eucharistiu z dôvodu nemožnosti účasti na svätej omši.

 • Na spomienku Panny Márie Lurdskej (11.2.) je svetový deň chorých. Môžeme na nich v tento deň zvlášť myslieť vo svojich modlitbách.

 • Na budúcu nedeľu (13.2.) bude obnovená Eucharistická adorácia o 15:30. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši, môžu v prípade záujmu prijať Eucharistiu po skončení adorácie.

 • Turnus púte do Ríma, na ktorú pozývajú slovenskí biskupi ako poďakovanie za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku a ktorý budem sprevádzať, je už zaplnený, takže sa na neho už nedá prihlásiť.

 • V nedeľu bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Na bohoslužbách môže byť 50% kapacity kostola. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam, ktorý slúži na kontaktovanie veriacich zúčastnených na danej bohoslužbe v prípade výskytu ochorenia. Zoznamy sa po dvoch týždňoch skartujú.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu dnes (6.2.) od 17:00 do 18:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia. Na budúcu nedeľu (13.2.) už budem podávať sväté prijímanie iba jednorazovo o 16:15, po Eucharistickej adorácii v Abraháme.

 • Na spomienku Panny Márie Lurdskej (11.2.) je svetový deň chorých. Môžeme na nich v tento deň zvlášť myslieť vo svojich modlitbách.

 • Turnus púte do Ríma, na ktorú pozývajú slovenskí biskupi ako poďakovanie za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku a ktorý budem sprevádzať, je už zaplnený, takže sa na neho už nedá prihlásiť.

 • V nedeľu bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu