Poriadok bohoslužieb a oznamy na Piatu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (9.2.) o 15:00 bude v kostole stretnutie členov bratstva živého ruženca spojené s modlitbou ruženca.

  • V utorok (11.2.) je 28. svetový deň chorých. Ustanovil ho pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Môžeme na našich chorých zvlášť myslieť v modlitbách.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedného čísla je 1,50€.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V utorok (11.2.) je 28. svetový deň chorých. Ustanovil ho pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Môžeme na našich chorých zvlášť myslieť v modlitbách.

  • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedného čísla je 1,50€.

oznamy farského úradu