Poriadok bohoslužieb a oznamy na Pätnástu nedeľu v cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V sobotu 20. 7. 2019 o 14:30 sa v Bratislave pred katedrálou sv. Martina začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

  • Zadné dvere na kostole budú bývať otvorené počas celého dňa od 7:00 do 19:00. Celý deň tak bude možnosť vojsť do predsiene kostola a byť v Božej prítomnosti. Verím, že využijeme túto príležitosť v bežných okolnostiach našich dní.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Vzadu v kostole sa nachádza nové číslo novín Slovo+. Cena jedných novín je 1,50€.

farské oznamy, poriadok bohoslužieb 03/2019