Poriadok bohoslužieb a oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (16.7.) bude Eucharistická adorácia o 15:30.

  • Na budúcu nedeľu (23.7.) bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

oznamy farského úradu