Poriadok bohoslužieb a oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (10.7.) bude adorácia o 15:30.

  • Na budúcu nedeľu (17.7.) bude farská zbierka na splácanie pôžičky na strechu kostola.

  • Hodová slávnosť v Abraháme bude tento rok v nedeľu 25. septembra.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

oznamy farského úradu