Poriadok bohoslužieb a oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V nedeľu, v deň Pána, bude vždy o 15:30 polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po nej až do večera je možné prísť na faru a stráviť príjemný čas pri káve, koláčiku a rozhovoroch, s kňazom aj navzájom. Táto nedeľná farská kaviareň funguje dobrovoľnícky a za dobrovoľný príspevok.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Hodová slávnosť v Hoste v roku 2021 bude 5. septembra.

  • V nedeľu, v deň Pána, bude vždy o 15:30 polhodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Po nej až do večera je možné prísť na faru a stráviť príjemný čas pri káve, koláčiku a rozhovoroch, s kňazom aj navzájom. Táto nedeľná farská kaviareň funguje dobrovoľnícky a za dobrovoľný príspevok.

oznamy farského úradu