Poriadok bohoslužieb a oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V nasledujúcom týždni nebudú sv. omše v kostole v Abraháme z dôvodu čistenia presbytéria a jeho príprav na osadenie nového oltára. Posviacka nového liturgického zariadenia spojená s konsekráciou kostola bude 27. septembra 2020.
 • Dnes je posledná možnosť prihlásiť vaše deti na farský tábor v termíne 3.-7.8.2020. Je určený pre školopovinné deti a cena je 25€ na dieťa. Vzhľadom na prísne hygienické predpisy tento rok nebude možné vypomôcť na tábor doma chystanými potravinami, nanajvýš iba kupovanými.
  V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.
 • Prvé sväté prijímanie budeme v našej farnosti tento rok sláviť 11. októbra.
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes je posledná možnosť prihlásiť vaše deti na farský tábor v termíne 3.-7.8.2020. Je určený pre školopovinné deti a cena je 25€ na dieťa. Vzhľadom na prísne hygienické predpisy tento rok nebude možné vypomôcť na tábor doma chystanými potravinami, nanajvýš iba kupovanými.
  V sobotu 8.8. na konci tábora bude farský výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory. Cena pre nečlenov tábora bude 10€ na osobu. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.
 • Hodová slávnosť v Hoste v roku 2020 bude 6. septembra.
 • V nasledujúcom týždni nebudú sv. omše v kostole v Abraháme z dôvodu čistenia presbytéria a jeho príprav na osadenie nového oltára. Posviacka nového liturgického zariadenia spojená s konsekráciou kostola bude 27. septembra 2020.
 • Prvé sväté prijímanie budeme v našej farnosti tento rok sláviť 11. októbra.
oznamy farského úradu