Poriadok bohoslužieb a oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine sa vyzbieralo 756,32€.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v stredu (13.4.) popoludní. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Vo štvrtok (14.4.) je v Katedrále v Trnave o 9:30 Omša svätenia olejov.
  Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia do 20:30.

 • Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Svätú (Bielu) sobotu. O 9:30 bude pobožnosť krížovej cesty v uliciach obce. Začneme pri soche svätého Floriána pri múzeu a budeme pokračovať smerom ku kostolu. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 18:00.

 • Na Svätú (Bielu) sobotu o 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním.
  Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe od 8:30 do 15:30. Prosím ochotných veriacich, aby sa zapísali.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 20:00 pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: vo Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu (17.4.) je tradičná farská ofera.

 • V zadnej časti kostola si môžete za dobrovoľný príspevok zobrať nové číslo časopisu Moja Trnavská arcidiecéza.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine sa vyzbieralo 520€.

 • Dnes (10.4.) o 16:00 bude v kultúrnom dome druhé farské synodálne stretnutie. Budeme na ňom spoločne hovoriť o témach našej spoluúčasti a spoluzodpovednosti na živote farnosti.

 • Chcem poďakovať všetkým, ktorí ochotne obetovali svoj čas a podieľali sa na upratovaní kostola a úprave okolia pred začínajúcimi sa Veľkonočnými sviatkami.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v stredu (13.4.) popoludní. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Vo štvrtok je v Katedrále v Trnave o 9:30 Omša svätenia olejov.

 • Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia. Kostol bude otvorený pre osobnú adoráciu do 20:00.

 • Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Svätú (Bielu) sobotu. O 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 17:00.

 • Keďže výročná poklona pred Sviatosťou Oltárnou tento rok pripadá na Veľkonočnú nedeľu, budeme ju anticipovať o deň skôr, na Svätú (Bielu) sobotu. Prosím veriacich, aby sa na nej hojne zúčastnili. Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe od 8:30 do 16:00.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 20:00 pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: vo Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu (17.4.) je tradičná farská ofera.

 • V zadnej časti kostola si môžete za dobrovoľný príspevok zobrať nové číslo časopisu Moja Trnavská arcidiecéza.

 • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu