Poriadok bohoslužieb a oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa vyzbieralo 405€.

 • Dnes (24.3.) popoludní o 15:30 je pobožnosť krížovej cesty.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok (26.3.) od 15:00.

 • V stredu (27.3.) budem pri svätej omši vysluhovať sviatosť pomazania chorých, ktorá sa ponúka tým, čo sú vážne chorí alebo zoslabnutí starobou. Má za cieľ udeliť osobitnú milosť v stave choroby alebo staroby. Predpokladom na jej prijatie je zároveň stav posväcujúcej milosti.

 • Vo štvrtok (28.3.) o 9:30 je v Katedrále v Trnave Omša svätenia olejov.
  Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. V tejto omši prosím prineste svoje pôstne krabičky, ktoré prinesieme pred oltár spolu s obetnými darmi. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia, ktorá tento rok potrvá celú noc v bdení s uväzneným Ježišom. Vzadu na stolíku je hárok s časmi na adoráciu. Prosím ochotných veriacich, aby sa zapísali.

 • Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Svätú (Bielu) sobotu. O 9:30 bude pobožnosť krížovej cesty v uliciach obce. Začneme pri soche svätého Floriána pri múzeu a budeme pokračovať smerom ku kostolu. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 18:00.

 • Na Svätú (Bielu) sobotu o 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním.
  Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe od 8:30 do 16:00. Prosím ochotných veriacich, aby sa zapísali.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 20:30 pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: vo Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • V noci zo soboty (30.3.) na nedeľu (31.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • Na Veľkonočnú nedeľu (31.3.) je tradičná farská ofera.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa vyzbieralo 188€.

 • Dnes (24.3.) popoludní o 15:00 je pobožnosť krížovej cesty.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok (26.3.) od 15:00.

 • V utorok (26.3.) budem pri svätej omši vysluhovať sviatosť pomazania chorých, ktorá sa ponúka tým, čo sú vážne chorí alebo zoslabnutí starobou. Má za cieľ udeliť osobitnú milosť v stave choroby alebo staroby. Predpokladom na jej prijatie je zároveň stav posväcujúcej milosti.

 • Vo štvrtok (6.4.) je v Katedrále v Trnave o 9:30 Omša svätenia olejov.
  Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. V tejto omši prosím prineste svoje pôstne krabičky, ktoré prinesieme pred oltár spolu s obetnými darmi. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia. Kostol bude otvorený pre osobnú adoráciu do 20:00.

 • Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Svätú (Bielu) sobotu. O 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 17:00.

 • Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe od 8:30 do 14:00. Prosím ochotných veriacich, aby sa zapísali.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 18:30 pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: vo Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • V noci zo soboty (30.3.) na nedeľu (31.3.) sa mení čas z 02:00 na 03:00 letného času.

 • Na Veľkonočnú nedeľu (31.3.) je tradičná farská ofera.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu