Poriadok bohoslužieb a oznamy na Palmovú (Kvetnú) nedeľu

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v pondelok (3.4.) od 8:00.

 • Túto Veľkú noc budem sláviť Veľkonočne trojdnie v Hoste. V Abraháme budú obrady trojdnia sláviť františkáni z Trnavy.

 • Vo štvrtok (6.4.) je v Katedrále v Trnave o 9:30 Omša svätenia olejov.
  Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. V tejto omši prosím prineste svoje pôstne krabičky, ktoré prinesieme pred oltár
  spolu s obetnými darmi. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia do 20:30.

 • Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Svätú (Bielu) sobotu. O 9:30 bude pobožnosť krížovej cesty v uliciach obce. Začneme pri soche svätého Floriána pri múzeu a budeme pokračovať smerom ku kostolu. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 18:00.

 • Na Svätú (Bielu) sobotu o 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním.
  Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe od 8:30 do 15:30. Prosím ochotných veriacich, aby sa zapísali.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 20:00 pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: vo Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu (9.4.) je tradičná farská ofera.

 • Prosím lektorov, ktorí čítajú liturgické čítania v nedele a sviatky, aby vždy pred svätou omšou prišli do sakristie, a to v dostatočnom časovom predstihu, aby sa predišlo nedorozumeniam.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v pondelok (3.4.) od 8:00.

 • Túto Veľkú noc budem sláviť Veľkonočne trojdnie v Hoste. V Abraháme budú obrady trojdnia sláviť františkáni z Trnavy.

 • Vo štvrtok (6.4.) je v Katedrále v Trnave o 9:30 Omša svätenia olejov.
  Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. V tejto omši prosím prineste svoje pôstne krabičky, ktoré prinesieme pred oltár spolu s obetnými darmi. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia. Kostol bude otvorený pre osobnú adoráciu do 20:00.

 • Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Svätú (Bielu) sobotu. O 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 17:00.

 • Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe od 8:30 do 14:00. Prosím ochotných veriacich, aby sa zapísali.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 20:00 pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: vo Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu (9.4.) je tradičná farská ofera.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu