Poriadok bohoslužieb a oznamy na ôsmu nedeľu v cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • Dnes popoludní o 14:30 bude pobožnosť litánií.
  O 15:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • V pondelok po svätej omši bude na fare stretnutie speváckeho zboru. Je vítaný každý, kto by sa chcel pridať.

 • Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pred svätou omšou a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  Krížovú cestu v piatok budú viesť deti a mládež. Stretnutie pred ňou je v kostole o 17:15.

 • Na budúcu nedeľu (10.3.) je jarná zbierka na charitu. Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť leták o zbierke a modlitbu za charitu.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.

oznamy farského úradu ôsma nedeľa cezročné obdobie
oznamy farského úradu ôsma nedeľa cezročné obdobie

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • Dnes popoludní o 15:00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

 • Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Na budúcu nedeľu (10.3.) je jarná zbierka na charitu. Pri východe z kostola si môžete vyzdvihnúť leták o zbierke a modlitbu za charitu.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.