Poriadok bohoslužieb a oznamy na Ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Aktuálne sú pandemické opatrenia uvoľnené natoľko, že v našom kostole možno prichádzať na svätú omšu bez obmedzení. Prosím však o dodržanie základných epidemiologických opatrení, ako je nosenie rúšok či dezinfekcia.
  Z tohto dôvodu už nebudú bývať nedeľné sväté omše prenášané online.

 • Na Popolcovú stredu (2.3.) je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.
  Svätý Otec František vyzýva všetkých veriacich obetovať tento rok pôst a modlitby Popolcovej stredy za mier na Ukrajine.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok pol hodiny pred svätou omšou a v nedeľu o 15:15, kedy počas pôstneho obdobia nahradí Eucharistickú adoráciu. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v pondelok (28.2.) hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu (6.3.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Na budúcu nedeľu (6.3.) bude jarná zbierka na charitu.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Jeho podstatou je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov a podnetov na rozvoj Cirkvi pod vedením Ducha Svätého. Aj naša farnosť sa v najbližších týždňoch zapojí do synodálneho procesu. Pozývam farníkov k modlitbe za toto dielo.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Aktuálne sú pandemické opatrenia uvoľnené natoľko, že v našom kostole možno prichádzať na svätú omšu bez obmedzení. Prosím však o dodržanie základných epidemiologických opatrení, ako je nosenie rúšok či dezinfekcia.

 • Na Popolcovú stredu (2.3.) je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zaväzuje všetkých od 15. do 60. roku života.
  Svätý Otec František vyzýva všetkých veriacich obetovať tento rok pôst a modlitby Popolcovej stredy za mier na Ukrajine.

 • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období bude bývať v piatok o 18:00 a v nedeľu o 15:00. Účasťou na nej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v piatok (4.3.) hodinu pred svätou omšou.

 • Na budúcu nedeľu (6.3.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • Na budúcu nedeľu (6.3.) bude jarná zbierka na charitu.

 • V Cirkvi prebieha synodálny proces s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.“ Jeho podstatou je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov a podnetov na rozvoj Cirkvi pod vedením Ducha Svätého. Aj naša farnosť sa v najbližších týždňoch zapojí do synodálneho procesu. Pozývam farníkov k modlitbe za toto dielo.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu