Poriadok bohoslužieb a oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Tento týždeň sa koná farský detský tábor v Smoleniciach. Prosím o modlitby za požehnaný priebeh tábora. Ja budem účastný na celom tábore až do soboty. Nebudem však zastupovaný; v prípade nutnej potreby (napr. pohreb) sa treba ozvať mne a prídem.

  • 2% daní mnohých z vás, venované na prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti, sme dostali a budú sa hojne využívať na tábore, a aj na ďalšie aktivity počas roka. Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

oznamy farského úradu Abrahám

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Tento týždeň sa koná farský detský tábor v Smoleniciach. Prosím o modlitby za požehnaný priebeh tábora. Ja budem účastný na celom tábore až do soboty. Nebudem však zastupovaný; v prípade nutnej potreby (napr. pohreb) sa treba ozvať mne a prídem.

  • 2% daní mnohých z vás, venované na prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti, sme dostali a budú sa hojne využívať na tábore, a aj na ďalšie aktivity počas roka. Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

  • Na budúcu nedeľu bude už ohlásená zbierka na renováciu systému zvonov v našom kostole.