Poriadok bohoslužieb a oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (31.7.) popoludní adorácia nebude.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (3.8.) hodinu pred svätou omšou.

 • V utorok (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 • Na budúcu nedeľu (7.8.) popoludní pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne.

 • Prosíme rodičov detí, ktoré sú prihlásené do farského tábora, aby povinne priniesli v nedeľu 7.8. o 16:30 na faru nasledovné dokumenty:
  – prehlásenie o bezinfekčnosti
  – kópiu preukazu poistenca
  – originál preukazu na bezplatnú prepravu
  Tiež prosíme rodičov, aby pravidelne sledovali mail, ktorý nám zadali v prihláške, keďže tam pravidelne posielame dôležité informácie.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (2.8.) hodinu pred svätou omšou.

 • V utorok (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 • Na budúcu nedeľu (7.8.) popoludní pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne.

 • Prosíme rodičov detí, ktoré sú prihlásené do farského tábora, aby povinne priniesli v nedeľu 7.8. o 16:30 na faru nasledovné dokumenty:
  – prehlásenie o bezinfekčnosti
  – kópiu preukazu poistenca
  – originál preukazu na bezplatnú prepravu
  Tiež prosíme rodičov, aby pravidelne sledovali mail, ktorý nám zadali v prihláške, keďže tam pravidelne posielame dôležité informácie.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu