Poriadok bohoslužieb a oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V pondelok (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

  • Budúci týždeň až do soboty budem na farskom detskom tábore. V prípade nutnej potreby sa môžete obrátiť na vdp. Petra Gulu z Majcichova: 0911 912 953.
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V pondelok (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
  • Budúci týždeň až do soboty budem na farskom detskom tábore. V prípade nutnej potreby sa môžete obrátiť na vdp. Petra Gulu z Majcichova: 0911 912 953.

oznamy farského úradu