Poriadok bohoslužieb a oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (2. 8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (5.8.) hodinu pred svätou omšou.
  • Počas tohto týždňa prebieha náš farský tábor. Prosím o modlitby za tábor, aby deti mali z neho čo najväčší zážitok aj duchovný úžitok.
    Tí, ktorí sa prihlásili na sobotný výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory, nech si nezabudnú vziať do autobusov rúška.
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (2. 8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
  • Pre náš kostol v Hoste bude potrebné nájsť nového kostolníka. Prosím všetkých o modlitby na tento úmysel. Ak by niekto chcel pomôcť v tejto dôležitej úlohe, nech sa prihlási.
  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok (6.8.) hodinu pred svätou omšou.
  • Počas tohto týždňa prebieha náš farský tábor. Prosím o modlitby za tábor, aby deti mali z neho čo najväčší zážitok aj duchovný úžitok.
  • Tí, ktorí sa prihlásili na sobotný výlet na Španiu Dolinu a Staré Hory, nech si nezabudnú vziať do autobusov rúška.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu