Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 388,41€.

  • Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie a začína obdobie Cez rok.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30.

  • Chlapci z komunity Cenacolo pozývajú na Deň otvorených dverí dňa 22.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

  • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedných novín je 1,50€.

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 165€.

  • Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie a začína obdobie Cez rok.

  • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedných novín je 1,50€.

  • Chcem poprosiť deti, ktoré ešte nechodia na sväté prijímanie, aby si prichádzali po požehnanie pred oltár až po záverečnom požehnaní, a nie v rade počas svätého prijímania.

oznamy farského úradu