Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (28.5.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (31.5.) hodinu pred svätou omšou.

  • V piatok (2.6.) je svätá omša pre deti a mládež. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu nedeľu (4.6.) po adorácii o 15:30 pozývame do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem vo štvrtok (1.6.) hodinu pred svätou omšou.

  • Na budúcu nedeľu (4.6.) bude otvorená farská kaviareň.

oznamy farského úradu