Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 372€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Dnes (5.6.) bude adorácia o 15:30. Po nej pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne. O 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Na budúcu nedeľu (12.6.) o 13:00 bude mať v Bojničkách primície novokňaz Pavol Reisel, ktorého v našej farnosti mnohí poznáte.

  • Kto by ešte mal doma pôstne krabičky, môže to, čo sa v nich vybralo, poslať na misie podľa návodu na krabičke, alebo nech výťažok prinesie na farský úrad a odošlem to ja.

  • V zadnej časti kostola je možné zakúpiť si malý modlitebník za príspevok 1€.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 161€. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Dnes (5.6.) bude v Abraháme adorácia o 15:30. Po nej pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne. O 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • Na budúcu nedeľu (12.6.) o 13:00 bude mať v Bojničkách primície novokňaz Pavol Reisel, ktorého v našej farnosti mnohí poznáte.

  • Kto by ešte mal doma pôstne krabičky, môže to, čo sa v nich vybralo, poslať na misie podľa návodu na krabičke, alebo nech výťažok prinesie na farský úrad a odošlem to ja.

  • V zadnej časti kostola je možné zakúpiť si malý modlitebník za príspevok 1€.

oznamy farského úradu