Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 255,80€.

  • Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v sobotu 19.6. Kvôli pandemickým opatreniam bude svätá omša len pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Zahrňme ich do svojich modlitieb v týchto posledných týždňoch príprav.

  • Aj tento rok chystá naša farnosť tábor pre deti. Bude sa konať v prvom augustovom týždni na Planinke pri Dobrej Vode a je určený pre deti od tretieho ročníka. Viac informácií prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 123€.

  • Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v sobotu 19.6. v Abraháme. Kvôli pandemickým opatreniam bude svätá omša len pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Zahrňme ich do svojich modlitieb v týchto posledných týždňoch príprav.

  • Aj tento rok chystá naša farnosť tábor pre deti. Bude sa konať v prvom augustovom týždni na Planinke pri Dobrej Vode a je určený pre deti od tretieho ročníka. Viac informácií prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu