Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Zbierka na katolícke masmédiá bola 346,30€.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou na farskom dvore. Prosím veriacich, aby pri čakaní na spoveď dodržiavali rozostupy.

  • Polícia SR upozorňuje na veľmi časté podvody voči dôchodcom, pričom podvodníci využívajú ich dôverčivosť. Venujte prosím pozornosť plagátu na nástenke.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Zbierka na katolícke masmédiá bola 220€.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou vonku pri kostole. Prosím veriacich, aby pri čakaní na spoveď dodržiavali rozostupy.

  • Polícia SR upozorňuje na veľmi časté podvody voči dôchodcom, pričom podvodníci využívajú ich dôverčivosť. Venujte prosím pozornosť plagátu na nástenke.

oznamy farského úradu