Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Srdečne pozývame všetkých a zvlášť deti na vianočné predstavenie detí z našej farnosti Slepý pastier od Ferka Urbánka, ktoré bude dnes (29.12.) o 17:00 v kostole.

 • V utorok bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

 • Zo srdca ďakujem koledníkom Dobrej noviny i všetkým Vám, ktorí ste ich prijali, za ochotu a štedrosť. Spoločnými silami sme takto získali 1032€, ktoré pomôžu konkrétnym projektom pre deti v Afrike.

 • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.

 • Vo sviatky a nedele Vianočného obdobia (29.12., 1.1., 5.1., 6.1., 12.1.) bude kostol otvorený od 15:00 do 16:00, aby sa deti mohli prísť pokloniť k jasličkám.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci 29.12. a 5.1. o 17:00.

 • Farnosť Sládkovičovo pozýva na trojkráľový koncert 5.1. o 16:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sládkovičove.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Srdečne pozývame všetkých a zvlášť deti na vianočné predstavenie detí z našej farnosti Slepý pastier od Ferka Urbánka, ktoré bude v pondelok 30.12. o 16:00 v kostole.

 • V utorok bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

 • Farská zbierka na Narodenie Pána bola 431€. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 • Zo srdca ďakujem koledníkom Dobrej noviny i všetkým Vám, ktorí ste ich prijali, za ochotu a štedrosť. Spoločnými silami sme takto získali 500€, ktoré pomôžu konkrétnym projektom pre deti v Afrike.

 • V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v sakristii. Je potrebné nechať adresu a telefonický kontakt.

 • Zapisovanie úmyslov svätých omší je možné kedykoľvek počas celého roka.

 • Komunita Cenacolo pozýva na živé jasličky, ktoré budú v komunitnom dome vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci 29.12. a 5.1. o 17:00.

 • Farnosť Sládkovičovo pozýva na trojkráľový koncert 5.1. o 16:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sládkovičove.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu