Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je jedna osoba na 15 m2, čo je v našom kostole 32 osôb.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v sobotu a v nedeľu (26.12., 1.1. a 2.1.) od 16:00 do 17:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • V piatok (31.12.) bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok
  môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.

 • Od 1.1.2022 sa stáva záväzným nové slovenské vydanie Rímskeho misála. Bude obsahovať viacero zmien v liturgických textoch, prevažne však v modlitbách kňaza. V odpovediach veriacich sa zmení len zvolanie, ktoré sa používa, keď sa cez obetovanie nespieva: namiesto „Zvelebený Boh naveky“ odpovedáme „Požehnaný Boh naveky.“ Prehľad najdôležitejších zmien nájdete napr. v najnovších Katolíckych novinách.

 • Od 1.1. znovu zavedieme v našej farnosti znak pokoja. Už sa nebude vynechávať, ale kvôli pandémii sa bude vyjadrovať úklonom hlavy voči blížnemu, nie podaním rúk.

 • Na budúci týždeň (2.1.) bude vianočná farská zbierka.

 • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.

 • V sobotu (1.1.) aj v nedeľu (2.1.) bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Maximálna kapacita je 30 osôb.
  Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v nedele (26.12. a 2.1.) od 17:00 do 18:00 a v sobotu 1.1. od 15:00 do 16:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

 • V piatok (31.12.) bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.

 • Od 1.1.2022 sa stáva záväzným nové slovenské vydanie Rímskeho misála. Bude obsahovať viacero zmien v liturgických textoch, prevažne však v modlitbách kňaza. V odpovediach veriacich sa zmení len zvolanie, ktoré sa používa, keď sa cez obetovanie nespieva: namiesto „Zvelebený Boh naveky“ odpovedáme „Požehnaný Boh naveky.“ Prehľad najdôležitejších zmien nájdete napr. v najnovších Katolíckych novinách.

 • Od 1.1. znovu zavedieme v našej farnosti znak pokoja. Už sa nebude vynechávať, ale kvôli pandémii sa bude vyjadrovať úklonom hlavy voči blížnemu, nie podaním rúk.

 • Na budúci týždeň (2.1.) bude vianočná farská zbierka.

 • Počas celých Vianočných sviatkov bude možné prispieť na projekty Dobrej noviny do pripravenej pokladničky v zadnej časti kostola.

 • V sobotu (1.1.) aj v nedeľu (2.1.) bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu