Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Svätej rodiny

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Vo štvrtok bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

  • Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné uskutočniť koledovanie Dobrej Noviny. Kto by chcel podporiť projekty, na ktoré sa zbiera počas tohto ročníka koledovania, bude tak môcť urobiť pomocou pokladničky, ktorá bude počas Vianočných sviatkov umiestnená vzadu v kostole.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Farská zbierka na Narodenie Pána bola 203€. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

  • Vo štvrtok bude na konci svätej omše slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

  • Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné uskutočniť koledovanie Dobrej Noviny. Kto by chcel podporiť projekty, na ktoré sa zbiera počas tohto ročníka koledovania, bude tak môcť urobiť pomocou pokladničky, ktorá bude počas Vianočných sviatkov umiestnená vzadu v kostole.

oznamy farského úradu