Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej trojice

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (16.6.) o 15:00 má v Seredi primície novokňaz Tomáš Kišoň.

  • Vo štvrtok (20.6.) budeme sláviť slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi aj s eucharistickou procesiou. Chcem pozvať všetkých na aktívne zapojenie sa do príprav a priebehu procesie. Chcem poprosiť tých, ktoré tradične chystajú oltáre pre procesiu Božieho Tela a Krvi, aby prišli dnes po sv. omši do sakristie.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30.

  • Na budúcu nedeľu (23.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – tzv. „Halier sv. Petra“.

  • Chlapci z komunity Cenacolo pozývajú na Deň otvorených dverí dňa 22.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (16.6.) o 15:00 má v Seredi primície novokňaz Tomáš Kišoň.

  • V stredu (19.6.) budeme sláviť vigíliu slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi aj s eucharistickou procesiou. Chcem pozvať všetkých na aktívne zapojenie sa do príprav a priebehu procesie. Ak má niekto možnosť napomôcť s prípravou lupienkov kvetov, môže ich priniesť pred sv. omšou do sakristie.

  • V stredu (19.6.) začína deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Bude sa modliť 10 minúť pred sv. omšou alebo o 19:30.

  • Na budúcu nedeľu (23.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – tzv. „Halier sv. Petra“.

  • Chcem poprosiť deti, ktoré ešte nechodia na sväté prijímanie, aby si prichádzali po požehnanie pred oltár až po záverečnom požehnaní, a nie v rade počas svätého prijímania.

oznamy farského úradu