Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (12.6.) o 13:00 bude mať v Bojničkách primície novokňaz Pavol Reisel, ktorého v našej farnosti mnohí poznáte. Z tohto dôvodu nebude dnes popoludňajšia adorácia ani farská kaviareň.

 • Vo štvrtok (16.6.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.

 • V piatok (17.6.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • Na budúcu nedeľu (19.6.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V najnovších Katolíckych novinách je článok o našej farnosti. Kto by si chcel zakúpiť toto číslo Katolíckych novín, je k dispozícii v zadnej časti kostola.

 • Katolícka charita v Seredi organizuje zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny utečencov z Ukrajiny, ktoré sú ubytované v Seredi. Kto by chcel, môže svoj príspevok priniesť do sakristie.

 • Časopis Moja Trnavská arcidiecéza pripravil na leto veľkú rodinnú súťaž, ktorá má podporiť zmysluplné a duchovné prežívanie voľna počas leta a hľadanie dotyku Boha tam, kde práve sme. Viac informácií nájdete na nástenke.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (12.6.) o 13:00 bude mať v Bojničkách primície novokňaz Pavol Reisel, ktorého v našej farnosti mnohí poznáte.

 • Vo štvrtok (16.6.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. V Hoste ju budeme sláviť počas vigílie v stredu (15.6.). Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.

 • Na budúcu nedeľu (19.6.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

 • V najnovších Katolíckych novinách je článok o našej farnosti. Kto by si chcel zakúpiť toto číslo Katolíckych novín, je k dispozícii v zadnej časti kostola.

 • Katolícka charita v Seredi organizuje zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny utečencov z Ukrajiny, ktoré sú ubytované v Seredi. Kto by chcel, môže svoj príspevok priniesť do sakristie.

 • Časopis Moja Trnavská arcidiecéza pripravil na leto veľkú rodinnú súťaž, ktorá má podporiť zmysluplné a duchovné prežívanie voľna počas leta a hľadanie dotyku Boha tam, kde práve sme. Viac informácií nájdete na nástenke.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu