Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Od pondelka bude náš okres v oranžovej farbe Covid automatu. Znamená to, že budeme môcť zvýšiť počet ľudí v kostole na 25% kapacity.

 • Vo štvrtok (3.6.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Tento rok vzhľadom na platné opatrenia konečne môžeme mať procesiu a sprevádzať Eucharistického Ježiša ulicami našej obce. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.
  Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 • Tento týždeň je aj prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok hodinu pred svätou omšou vo farskej záhrade.

 • Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v sobotu 19.6. Kvôli pandemickým opatreniam bude svätá omša len pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Zahrňme ich do svojich modlitieb v týchto posledných týždňoch príprav.

 • Aj tento rok chystá naša farnosť tábor pre deti. Bude sa konať 2.-7. augusta na Planinke pri Dobrej Vode a je určený pre deti od tretieho ročníka. Cena tábora bude 90€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Odovzdať ich treba do 13.6.

 • Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna na mestskom úrade alebo doma pomocou jeho zamestnanca. Dajte si pritom pozor na množných podvodníkov. Vyplnenie údajov sčítania je dôležité pre našu obec i pre našu Cirkev.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Od pondelka bude náš okres v oranžovej farbe Covid automatu. Znamená to, že budeme môcť zvýšiť počet ľudí v kostole na 25% kapacity.

 • V stredu (2.6.) sa začína modliť deviatnik k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

 • Vo štvrtok (3.6.) je slávnosť Kristovho Tela a Krvi. V Hoste ju budeme sláviť na vigíliu v stredu (2.6.). Tento rok vzhľadom na platné opatrenia konečne môžeme mať procesiu a sprevádzať Eucharistického Ježiša ulicami našej obce. Chcem poprosiť tých, ktorí tradične chystajú oltáre pre procesiu, aby s láskou vykonali túto službu aj tento rok.
  Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 • Tento týždeň je aj prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu hodinu pred svätou omšou vo vonkajších priestoroch pri kostole.

 • Aj tento rok chystá naša farnosť tábor pre deti. Bude sa konať 2.-7. augusta na Planinke pri Dobrej Vode a je určený pre deti od tretieho ročníka. Cena tábora bude 90€. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Odovzdať ich treba do 13.6.

 • Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna na mestskom úrade alebo doma pomocou jeho zamestnanca. Dajte si pritom pozor na množných podvodníkov. Vyplnenie údajov sčítania je dôležité pre našu obec i pre našu Cirkev.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu