Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V uplynulých týždňoch sa robili úpravy na okolí kostola a plánuje sa väčšia rekonštrukcia schodov a vstupného priestoru pred kostolom. Financovanie týchto prác je zabezpečené v spolupráci farnosti a obce Abrahám. Na budúcu nedeľu (14.6.) bude zbierka na tieto stavebné práce okolo kostola.

  • Od 3.6.2020 možno na bohoslužbách sedieť šachovnicovým spôsobom. To znamená, že môžeme sedieť vo všetkých laviciach, ale stále potrebujeme dodržiavať rozostupy určeným spôsobom, ktorý je v laviciach zaznačený. Prosím veriacich, aby tento rozpis sedenia dodržiavali. Ešte stále platí výnimočná epidemiologická situácia a nezodpovedné správanie môže uvoľňovanie opatrení ohroziť.

  • Aj tento rok pripravujeme farský tábor pre deti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu to bude denný tábor v priestoroch farskej záhrady. Termín tábora je 3.-8. august 2020. Viac informácií prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Od 3.6.2020 možno na bohoslužbách sedieť šachovnicovým spôsobom. To znamená, že môžeme sedieť vo všetkých laviciach, ale stále potrebujeme dodržiavať rozostupy určeným spôsobom, ktorý je v laviciach zaznačený. Prosím veriacich, aby tento rozpis sedenia dodržiavali. Ešte stále platí výnimočná epidemiologická situácia a nezodpovedné správanie môže uvoľňovanie opatrení ohroziť.

  • Aj tento rok pripravujeme farský tábor pre deti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu to bude denný tábor v priestoroch farskej záhrady. Termín tábora je 3.-8. august 2020. Viac informácií prinesieme čoskoro.

oznamy farského úradu