Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 • Dnes (23.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – tzv. „Halier sv. Petra“.

 • V piatok (28.6.) na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať na konci svätej omše odprosujúca pobožnosť, pri ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež spojená s poďakovaním na konci školského roka. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30. Po svätej omši bude na fare pre deti opekačka z vlastných zásob.

 • Ak máte na konci školského roka školské pomôcky, ktoré by ste vedeli podarovať do zbierky školských pomôcok organizovaných Slovenskou katolíckou charitou, môžete ich priniesť do sakristie.

 • Je ešte možné prihlásiť deti do farského tábora, nakoľko sa uvoľnilo niekoľko miest. Záujemcovia nech sa hlásia u p. farára.

farsky urad oznamy, bohoslužby
farsky urad. oznamy, bohoslužby

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 • Dnes (23.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – tzv. „Halier sv. Petra“.

 • Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu sa bude modliť 10 minúť pred sv. omšou alebo o 19:30.

 • V piatok (28.6.) na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať na konci svätej omše odprosujúca pobožnosť, pri ktorej možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 • Je ešte možné prihlásiť deti do farského tábora, nakoľko sa uvoľnilo niekoľko miest. Záujemcovia nech sa hlásia u p. farára.

 • Chcem poprosiť deti, ktoré ešte nechodia na sväté prijímanie, aby si prichádzali po požehnanie pred oltár až po záverečnom požehnaní, a nie v rade počas svätého prijímania.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu