Poriadok bohoslužieb a oznamy na Nedeľu Krstu Pána – zmena

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Od stredy (12.1.) môže byť na bohoslužbách 50% kapacity kostola, čo je v Abraháme 150 veriacich.
    Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v nedeľu (9.1., 16.1.) od 16:00 do 17:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

  • V nedeľu (16.1.) bude svätá omša o 10:30 z nášho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

  • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Bohoslužby sú možné len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19 v uplynulých 180 dňoch. Od stredy (12.1.) môže byť na bohoslužbách 50% kapacity kostola, čo je v Hoste 100 veriacich.
    Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený na individuálnu modlitbu v nedeľu (9.1., 16.1.) od 17:00 do 18:00. Ja budem po celý čas v kostole a každému záujemcovi podám sväté prijímanie alebo vyslúžim sviatosť zmierenia.

  • V nedeľu (16.1.) bude svätá omša o 10:30 z Abrahámskeho kostola prenášaná na facebookovej stránke obce Abrahám.

  • V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty evanjelia.

oznamy farského úradu