Poriadok bohoslužieb a oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 bude nácvik na fare. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

oznamy farského úradu