Poriadok bohoslužieb a oznamy na Kvetnú nedeľu čiže Nedeľu utrpenia Pána

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty bude dnes (14.4.) o 15:00.

 • V stredu (17.4.) bude v Hoste výročná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Začína o 9:00 a Sviatosť bude výstavená do 17.30h.

 • Vo štvrtok je v Katedrále v Trnave o 9:30 Omša svätenia olejov.
  Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia do 20:00.

 • Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Bielu sobotu. O 9:30 bude pobožnosť krížovej cesty v uliciach obce. Začneme pri soche svätého Floriána pri múzeu a budeme pokračovať smerom ku kostolu. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 18:00.

 • Na Bielu sobotu o 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním.
  Vzadu na stolíku je hárok s časmi pre sobotné zotrvávanie pri Pánovom hrobe od 8:30 do 15:30. Prosím ochotných veriacich, aby sa zapísali.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 20:00 pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo Veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu je tradičná farská ofera. V zbierke na splácanie strechy kostola sa vyzbieralo 2170,41€. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.

farské oznamy na Veľkú noc
farské oznamy na Veľkú noc

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Pobožnosť krížovej cesty bude dnes (14.4.) o 15:00.

 • Chorých a nevládnych pred Veľkou nocou budem spovedať v utorok 16.4. popoludní.

 • V stredu (17.4.) bude v Hoste výročná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Začína o 9:00 a Sviatosť bude vystavená do 17:30. Teraz po svätej omši a po krížovej ceste sa môžu ochotní veriaci zapísať na rozpis adorácie, a taktiež na rozpis zotrvávania pri Pánovom hrobe na Bielu sobotu od 10:00 do 16:00.

 • Vo štvrtok je v Katedrále v Trnave o 9:30 Omša svätenia olejov.

 • Pred večernou omšou na pamiatku Pánovej večere nebude modlitba ruženca. Po ukončení bohoslužby bude pokračovať spoločná adorácia. Kostol bude otvorený pre osobnú adoráciu do 20:30.

 • Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nenahrádza iným skutkom pokánia. Možno ho predĺžiť aj na Bielu sobotu. O 8:00 bude v kostole modlitba ranných chvál s posvätným čítaním. Po obradoch bude možnosť osobného uctenia si kríža do 17:00.

 • Veľkonočná vigília sa začne Liturgiou svetla o 20:00 pri pomníku padlých, kde sa všetci zhromaždíme. Nezabudnite si priniesť sviece na obrad svetla aj na obnovenie krstných sľubov.

 • Vo veľkonočnom trojdní možno za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo; na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža; pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu je tradičná farská ofera.

 • Chcem poďakovať všetkým, ktorí ochotne obetovali svoj čas a podieľali sa na upratovaní kostola a úprave okolia pred začínajúcimi sa Veľkonočnými sviatkami.

 • Časy všetkých obradov a pobožností budú vyvesené na nástenke a budú tiež deň vopred aktuálne oznamované na dverách kostola.

farské oznamy na Veľkú noc
farské oznamy na Veľkú noc