Poriadok bohoslužieb a oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • V uplynulých týždňoch sa robili úpravy na okolí kostola a plánuje sa väčšia rekonštrukcia schodov a vstupného priestoru pred kostolom. Financovanie týchto prác je zabezpečené v spolupráci farnosti a obce Abrahám. Dnes (14.6.) je zbierka na tieto stavebné práce okolo kostola.
 • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave oltárikov a výzdoby na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
 • Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.
 • Podľa aktuálnych pokynov je možné už v kostoloch sedieť bez obmedzení. Ostatné opatrenia naďalej zostávajú v platnosti:

  • povinnosť nosiť rúško
  • povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola
  • podávanie svätého prijímania do rúk

  Z tohto dôvodu po nasledujúcej nedeli už nebudú mimoriadne nedeľné sväté omše, čiže v sobotu o 19:00 v Hoste a v nedeľu o 8:00 v Abraháme.

 • Aj tento rok pripravujeme farský tábor pre deti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu to bude denný tábor v priestoroch farskej záhrady. Termín tábora je 3.-8. august 2020. Viac informácií prinesieme čoskoro.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave oltárikov a výzdoby na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
 • Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.
 • Podľa aktuálnych pokynov je možné už v kostoloch sedieť bez obmedzení. Ostatné opatrenia naďalej zostávajú v platnosti:

  • povinnosť nosiť rúško
  • povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola
  • podávanie svätého prijímania do rúk

  Z tohto dôvodu po nasledujúcej nedeli už nebudú mimoriadne nedeľné sväté omše, čiže v sobotu o 19:00 v Hoste a v nedeľu o 8:00 v Abraháme.

 • Aj tento rok pripravujeme farský tábor pre deti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu to bude denný tábor v priestoroch farskej záhrady. Termín tábora je 3.-8. august 2020. Viac informácií prinesieme čoskoro.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu