Poriadok bohoslužieb a oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (18.6.) o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • V sobotu (24.6.) popoludní bude v komunite Cenacolo vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci deň otvorených dverí. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

  • Na budúcu nedeľu (25.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • V nasledujúcom týždni budem odcestovaný. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • Hodová slávnosť v Abraháme bude tento rok v nedeľu 1. októbra.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V sobotu (24.6.) popoludní bude v komunite Cenacolo vo Včelárskej paseke pri Kráľovej pri Senci deň otvorených dverí.

  • Na budúcu nedeľu (25.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • V nasledujúcom týždni budem odcestovaný. V prípade nutného zastupovania sa môžete obrátiť na Petra Gulu, farára v Majcichove. Telefónny kontakt je 0911 912 953.

  • Hodová slávnosť v Hoste bude tento rok v nedeľu 10. septembra. V nedeľu predtým, 3. septembra, však oslávime 40. výročie posvätenia nášho chrámu.

oznamy farského úradu