Poriadok bohoslužieb a oznamy na Jedenástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • V sobotu (19.6.) bude slávnosť prvého svätého prijímania. Kvôli pandemickým opatreniam bude svätá omša len pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny. V piatok predtým (18.6.) od 16:00 budem spovedať deti a potom ich rodičov a ostatných rodinných príslušníkov. Z tohto dôvodu bude v piatok svätá omša ráno.

  • Dnes (13.6.) je posledná možnosť odovzdať prihlášky detí do farského tábora. Kto by mal ešte záujem, prihlášky je možné nájsť vzadu v kostole.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • V sobotu nebude v Hoste večerná svätá omša, pretože dopoludnia je slávnosť prvého svätého prijímania a v sobotu môžem slúžiť len dve sväté omše.

  • Dnes (13.6.) je posledná možnosť odovzdať prihlášky detí do farského tábora. Kto by mal ešte záujem, prihlášky je možné nájsť v sakristii.

oznamy farského úradu