Poriadok bohoslužieb a oznamy na Hodovú slávnosť výročia posviacky chrámu patriarchu Abraháma

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (26.9.) je zbierka na pomoc pre núdznych na Kube.

 • Od pondelka (27.9.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (29.9.) hodinu pred svätou omšou.

 • V piatok (1.10.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 sa stretneme v kostole na spoločnej modlitbe ruženca. Po sv. omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii.

 • V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30. Z dôvodu hodov túto nedeľu farská kaviareň nebude otvorená.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Dnes (26.9.) je zbierka na pomoc pre núdznych na Kube.

 • Od pondelka (27.9.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu. Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25% kapacity.
  Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.

 • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (28.9.) hodinu pred svätou omšou.

 • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba
  vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.

 • V najbližších týždňoch by som chcel začať s prípravou na sviatosť birmovania. Keďže však chcem pripravovať birmovancov osobne a nie online, čakám ešte na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu mesiaca september. Ak bude situácia aspoň trochu priaznivá, začali by sme s prípravou v októbri. Príprava bude pre mladých od 8. ročníka základnej školy. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii.

 • V nedeľu popoludní bude v Abraháme ako vždy adorácia o 15:30. Z dôvodu hodov túto nedeľu farská kaviareň nebude otvorená.

 • Je možné poukázať 2% vašich daní na prácu s deťmi v našej farnosti. Potrebné dokumenty aj s vysvetlením nájdete v zadnej časti kostola.