Poriadok bohoslužieb a oznamy na Hodovú slávnosť farského chrámu sv. patriarchu Abraháma

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (1.10.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v stredu (4.10.) hodinu pred svätou omšou.

  • V piatok (6.10.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou pozývame deti na modlitbu ruženca v kostole. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu sobotu (7.10.) bude v Hájskom zaujímavý program v rámci púte k Ružencovej Panne Márii. Viac informácií nájdete na nástenke.

  • Na budúcu nedeľu (8.10.) o 15:00 bude v kostole v Sládkovičove benefičné podujatie pre Damiana a Markusa. Dobrovoľné príspevky budú venované na liečbu týchto dvoch chlapcov. Viac o podujatí nájdete na plagáte na nástenke.

  • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca každý deň o 17:20. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.

  • Kto by chcel dať odslúžiť väčší počet omší, aj gregoriánske sväté omše, mám možnosť poslať tieto úmysly známym kňazom, ktorí majú kapacitu ich odslúžiť. V prípade záujmu ma neváhajte osloviť.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v utorok (3.10.) hodinu pred svätou omšou.

  • V mesiaci októbri sa budeme modlievať modlitbu posvätného ruženca pol hodiny pred svätou omšou alebo o 18:00. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení, napr. v ružencovom bratstve. Na získanie odpustkov je určené: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pozývam všetkých k získaniu týchto milostí v mesiaci októbri.

  • Kto by chcel dať odslúžiť väčší počet omší, aj gregoriánske sväté omše, mám možnosť poslať tieto úmysly známym kňazom, ktorí majú kapacitu ich odslúžiť. V prípade záujmu ma neváhajte osloviť.

oznamy farského úradu