Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • K dnešnému dňu otcov chcem poďakovať Bohu za všetkých otcov, ktorí sa snažia svojim deťom sprostredkovať blízkosť a požehnanie Boha Otca, a pozývam nás všetkých k vďačnosti a modlitbe za dobrých otcov.
 • V  zbierke na stavebné práce okolo kostola sa vyzbieralo 1507,75€. Nech Pán odmení štedrosť všetkých darcov.
 • Podľa nariadenia KBS už neplatí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach, ktorý bol udelený pre obdobie mimoriadnej situácie. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.
 • Podľa aktuálnych pokynov je možné už v kostoloch sedieť bez obmedzení. Ostatné opatrenia naďalej zostávajú v platnosti:

  • povinnosť nosiť rúško
  • povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola
  • podávanie svätého prijímania do rúk
 • Aj tento rok pripravujeme farský tábor pre deti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu to bude denný tábor v priestoroch farskej záhrady. Termín tábora je 3.-8. august 2020. Prihlášky budú k dispozícii už na budúci týždeň. Tábor je pre deti v školskom veku.
 • Na budúcu nedeľu (28.6.) budeme vyhodnocovať našu farskú hru Mini Digi. Rodiny, ktoré sa zapojili, môžu do stredy vhodiť vyhodnotenie do farskej poštovej schránky.
 • Na budúcu nedeľu (28.6.) poďakujeme za uplynulý školský rok modlitbou Te Deum.
 • Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku presúva na 27. nedeľu cezročného obdobia, teda na 4. október, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • K dnešnému dňu otcov chcem poďakovať Bohu za všetkých otcov, ktorí sa snažia svojim deťom sprostredkovať blízkosť a požehnanie Boha Otca, a pozývam nás všetkých k vďačnosti a modlitbe za dobrých otcov.
 • Podľa nariadenia KBS už neplatí dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach, ktorý bol udelený pre obdobie mimoriadnej situácie. Pre každého kresťana katolíka teda znova platí povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.
 • Podľa aktuálnych pokynov je možné už v kostoloch sedieť bez obmedzení. Ostatné opatrenia naďalej zostávajú v platnosti:

  • povinnosť nosiť rúško
  • povinnosť dezinfikovať si ruky pri vstupe do kostola
  • podávanie svätého prijímania do rúk
 • Aj tento rok pripravujeme farský tábor pre deti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu to bude denný tábor v priestoroch farskej záhrady. Termín tábora je 3.-8. august 2020. Prihlášky budú k dispozícii už na budúci týždeň. Tábor je pre deti v školskom veku.
 • Na budúcu nedeľu (28.6.) budeme vyhodnocovať našu farskú hru Mini Digi. Rodiny, ktoré sa zapojili, môžu do stredy vhodiť vyhodnotenie do farskej poštovej schránky.
 • Na budúcu nedeľu (28.6.) poďakujeme za uplynulý školský rok modlitbou Te Deum.
 • Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku presúva na 27. nedeľu cezročného obdobia, teda na 4. október, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi.
oznamy farského úradu
oznamy farského úradu