Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (25.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
    Dnes (25.6.) popoludní Eucharistická adorácia nebude.

  • Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom (napr. ruženec, škapuliar, krížik…), a taktiež veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Na budúcu nedeľu (2.7.) počas svätej omše o 10:30 poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý školský rok. Popoludní pozývame do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (25.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom (napr. ruženec, škapuliar, krížik…), a taktiež veriaci, ktorý v tento deň navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Na budúcu nedeľu (2.7.) pozývame do farskej kaviarne.

oznamy farského úradu