Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na krásnom a dôstojnom priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Zvlášť chcem poďakovať Pánu Bohu za priam zázračné zadržanie dažďa na čas procesie.

  • Dnes (19.6.) bude adorácia o 15:30. Po nej pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do farskej kaviarne. O 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • V piatok (24.6.) slávime 100 rokov od založenia Trnavskej apoštolskej administratúry. O 9:30 bude v katedrále v Trnave slávnostná sv. omša.

  • Večer je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu nedeľu (26.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Časopis Moja Trnavská arcidiecéza pripravil na leto veľkú rodinnú súťaž, ktorá má podporiť zmysluplné a duchovné prežívanie voľna počas leta a hľadanie dotyku Boha tam, kde práve sme. Viac informácií nájdete na nástenke.

oznym farského úradu
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na krásnom a dôstojnom priebehu Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

  • Dnes (19.6.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.

  • V piatok (24.6.) slávime 100 rokov od založenia Trnavskej apoštolskej administratúry. O 9:30 bude v katedrále v Trnave slávnostná sv. omša.

  • Na budúcu nedeľu (26.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

oznamy farského úradu