Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu priebehu slávnosti Prvého svätého prijímania našich detí.

  • Vo štvrtok (24.6.) o 9:30 bude v Trnave v katedrále sv. Jána Krstiteľa omša svätenia olejov, ktorá bola na tento termín presunutá zo Zeleného štvrtku.

  • Na budúcu nedeľu (27.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Podľa rozhodnutia KBS od 1.7. prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Pre každého kresťana katolíka bude teda znova platiť povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Vo štvrtok (24.6.) o 9:30 bude v Trnave v katedrále sv. Jána Krstiteľa omša svätenia olejov, ktorá bola na tento termín presunutá zo Zeleného štvrtku.

  • Na budúcu nedeľu (27.6.) bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Podľa rozhodnutia KBS od 1.7. prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Pre každého kresťana katolíka bude teda znova platiť povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej svätej omši.

oznamy farského úradu