Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

 • Dnes (8.9.) je svetový deň migrantov a utečencov. Môžeme na tento úmysel dnes myslieť vo svojich modlitbách.
 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým bude stretnutie na fare o 17:30.

 • V piatok 13.9. bude v kostole v Abraháme celodenná adorácia rodín za rodiny, od 8:00 do 20:00. Je súčasťou modlitbovej štafety vo farnostiach na Slovensku. Pozývam všetkých modliť sa za svoju rodinu, za rodiny v našej farnosti aj v našej krajine. Kto sa chce záväzne prihlásiť na nejaký čas, môže tak urobiť v sakristii.

 • Na budúcu nedeľu (15.9.) bude svätá omša pri soche Sedembolestnej Panny Márie. Prosím o pomoc pri stavaní tribúny v sobotu o 16:00. Stretneme sa pri obecnom úrade. V prípade nepriaznivého počasia bude svätá omša v kostole. V tento deň je aj tradičná púť v Šaštíne.

 • V nedeľu 22.9. sa v Bratislave koná Národný pochod za život s mottom „Za najmenších z nás“. Z našej farnosti zorganizujeme na tento pochod autobus. Veľmi pozývam všetkých zúčastniť sa na pochode a tak verejne vyjadriť svoj otvorený postoj k ľudskému životu.
  Národný pochod za život môžete podporiť aj kúpou magnetiek za 1€ a nákupných tašiek za 5€. Je možné si ich zakúpiť v sakristii.

 • V nedeľu 28.9. mala byť v našom kostole posviacka nového liturgického zariadenia. Z administratívnych dôvodov sa však nepodarilo zabezpečiť všetko potrebné na posviacku, takže sa slávnosť odkladá. Pravdepodobný nový termín je na budúci rok v septembri.

 • Hľadáme farníka ochotného podujať sa na službu prania oltárnych plachiet. Kto by mal záujem sa na túto službu pre farnosť podujať, nech sa prihlási u pani kostolníčky.

 • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedného čísla je 1,50€.

oznamy farského úradu Abrahám
oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

 • Chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a dôstojnému priebehu dnešnej hodovej slávnosti.

 • Dnes (8.9.) je svetový deň migrantov a utečencov. Môžeme na tento úmysel dnes myslieť vo svojich modlitbách.

 • V piatok 13.9. bude v kostole v Abraháme celodenná adorácia rodín za rodiny, od 8:00 do 20:00. Je súčasťou modlitbovej štafety vo farnostiach na Slovensku. Pozývam všetkých modliť sa za svoju rodinu, za rodiny v našej farnosti aj v našej krajine. Kto sa chce záväzne prihlásiť na nejaký čas, môže tak urobiť v sakristii.

 • Na budúcu nedeľu (15.9.) bude svätá omša v Abraháme pri soche Sedembolestnej Panny Márie. V tento deň je aj tradičná púť v Šaštíne.

 • V nedeľu 22.9. sa v Bratislave koná Národný pochod za život s mottom „Za najmenších z nás“. Z našej farnosti zorganizujeme na tento pochod autobus. Veľmi pozývam všetkých zúčastniť sa na pochode a tak verejne vyjadriť svoj otvorený postoj k ľudskému životu.
  Národný pochod za život môžete podporiť aj kúpou magnetiek za 1€ a nákupných tašiek za 5€. Je možné si ich zakúpiť v sakristii.

 • Je možné zakúpiť si nové číslo novín Slovo+. Cena jedného čísla je 1,50€.

oznamy farského úradu
oznamy farského úradu