Poriadok bohoslužieb a oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy

  • Dnes (4.9.) popoludní o 15:30 bude Eucharistická adorácia.

  • V piatok (9.9.) je svätá omša pre deti a mládež. Pred ňou bude na fare nácvik spevu. Po svätej omši sú deti pozvané na stretnutie na fare.

  • Na budúcu nedeľu (11.9.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

  • Na budúcu nedeľu (11.9.) o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

oznamy farského úradu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy

  • Dnes (4.9.) je hodová farská zbierka.

  • Na budúcu nedeľu (11.9.) od 16:00 bude otvorená farská kaviareň.

  • Na budúcu nedeľu (11.9.) o 18:00 bude stretnutie prípravy na birmovku.

oznamy farskeho úradu